The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

SK-kurs: Teknik, fysik inom bild- och funktionsmedicin

photo students crc

PÅ SVENSKA

NÄSTA KURSTILLFÄLLE I SOCIALSTYRELSENS REGI:  v.39 (25-29/9) 2023
OBS! Antagning till detta kurstillfälle sker endast via Socialstyrelsens antagningssystem. socialstyrelsen.se

Uppdatering 2023-05-25 Idag har de preliminära antagningsbeskeden skickats ut från Socialstyrelsen. De sökande kommer att ha till och med den 7 juni på sig att tacka ja eller nej till sin kurs- eller reservplats.

Därefter skickas deltagarlistorna till kursansvarig under vecka 25 (19-23 juni 2023)
    


EXTRA KURSTILLFÄLLE I EGEN REGI, 24 platser  

Datum för pågående kurs: V21, 22-26/5, 2023, inga platser kvar

Nästa kurstillfälle: Anmälan enligt pdf-dokument nedan
    


KURSBESKRIVNING OCH KURSTILLFÄLLEN

    


IN ENGLISH

SK-course: Technology, physics in imaging and functional medicine 

Course opportunity according to the National Board of Health and Welfare's course catalog: v.39 (25-29/9)
Admission to this course opportunity ONLY takes place via the National Board of Health and Welfare's admission system

Extra course opportunity in-house: V21, 2023, no places left         

Course information (in Swedish) 
Course opportunities / Contact (in Swedish)